Lai aktualizētu izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi, un ieinteresētu skolēnus pievērsties karjeras iespēju izpētei Aktīvās […]